Giới thiệu Dự án Quy trình thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại TP Cần Thơ

2327