Tên dự án

ĐÀO TẠO NÂNG CAO NĂNG LỰC VÀ NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN QUY TRÌNH THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ (ICLAP-CANTHO)

 

 

Nội dung

Mục tiêu của Dự án là góp phần hoàn thiện quy định pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật tại địa phương (cụ thể là thành phố Cần Thơ) liên quan đến thu hồi đất nhằm đảm bảo quy trình thu hồi đất của địa phương được xây dựng và triển khai phù hợp với các quy định mới của trung ương và đảm bảo bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các hộ gia đình, cá nhân trong đó bao gồm nông dân và nhóm người dễ bị tổn thương. Dự án đồng thời mong muốn thông qua thực tiễn tại địa phương để đề xuất hoàn thiện pháp luật có liên quan của trung ương.

Vấn đề nhà nước thu hồi đất đang được xem là một trong những vấn đề lớn ở thành phố Cần Thơ, và Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đang soạn thảo một Quyết định để hướng dẫn thi hành Luật đất đai năm 2013 về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nhằm thay thế cho văn bản hiện tại được quy định theo Luật đất đai năm 2003. Dự thảo này được mong đợi sẽ cải thiện các thủ tục liên quan đến thu hồi đất để những người có đất bị thu hồi có thể tiếp cận thông tin và tham gia tích cực vào quá trình nhà nước thu hồi đất để để bảo đảm quyền sử dụng đất hợp pháp của họ. Với vai trò là một đơn vị đào tạo và nghiên cứu khoa học pháp lý, khoa Luật – trường ĐHCT mong muốn hỗ trợ chính quyền địa phương trong việc soạn thảo dự thảo sửa đổi các quy định về thủ tục thu hồi đất để các quy định pháp luật này được thực hiện hiệu quả hơn nhằm phục vụ người dân địa phương được tốt hơn. Đồng thời, Dự án sẽ hỗ trợ nâng cao nhận thức của người dân và năng lực của công chức, viên chức địa phương về các quy định pháp luật về quy trình thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội ở địa phương. Ngoài ra, Dự án là cơ hội giúp hỗ trợ nâng cao năng lực nghiên cứu của giảng viên và sinh viên của trường ĐHCT.

Đề xuất quy trình mới về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phù hợp với các quy định mới của trung ương và thực tiễn địa phương cho thành phố cần thơ.
Tuyên truyền, đào tạo nâng cao nhận thức cho người dân địa phương và nâng cao năng lực cho công chức, viên chức địa phương, các tổ chức xã hội có liên quan về quy trình thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Đối tượng thụ hưởng dự án

UBND thành phố Cần Thơ, Sở Tài nguyên và Môi trường TPCT, Trung tâm phát triển quỹ đất TPCT, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội nông dân, Hội phụ nữ, Trung tâm trợ giúp pháp lý và người dân trong các dự án thu hồi đất ở TPCT.
Viên chức và sinh viên cao học và cử nhân (ngành luật và quản lý đất đai) trường Đại học Cần Thơ.

Thời gian thực hiện dự án

01/2017 – 05/ 2018

 

 

 

 

 

Ban quản lý dự án

Danh sách thành viên trong ban quản lý dự án
PGS. TS. Phan Trung Hiền
Chủ nhiệm Dự án
Phó trưởng khoa, Khoa Luật, ĐHCT
TS. Nguyễn Lan Hương
Điều phối viên Dự án
Khoa Luật, ĐHCT
Ths. Lâm Thị Thu Thảo
Kế toán Dự án
Khoa Luật, ĐHCT

Đối tác

Danh sách đơn vị tham gia và hỗ trợ dự án.
Đại Học Cần Thơ
Tham gia chính
Sở Tài Nguyên Và Môi Trường TPCT
Hỗ trợ dự án
Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất TPCT
Hỗ trợ dự án
Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam TPCT
Hỗ trợ dự án

Thành viên dự án

Danh sách thành viên dự án.
Ths. Huỳnh Thị Sinh Hiền
Thành viên dự án
Khoa Luật, ĐHCT
Ths. Châu Hoàng Thân
Thành viên dự án
Khoa Luật, ĐHCT
Ths. Trần Vang Phủ
Thành viên dự án
Khoa Luật, ĐHCT
Lâm Bá Khánh Toàn
Thành viên dự án
Khoa Luật, ĐHCT