Hội nghị Đất đai vùng sông Mê Kông

241

Hội nghị Regional Land Forum(Hội nghị Đất đai vùng sông Mê Kông) 2016 đã được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 21-23 tháng 6 năm 2016 do tổ chức MRLG với sự tham gia của các nhà khoa học, nhà quản lý về đất đai.