Hội thảo tham vấn Dự án quản trị đất đai vùng sông Mê kông

228

Trong các ngày 27 và 28/10/2016, Dự án quản trị đất đai vùng sông Mê kông (MRLG) đã tổ chức hội thảo tham vấn với các đối tác tại Việt Nam tại khách sạn Fortuna, Hà Nội, Việt Nam.