Hội thảo Tổng kết Dự án “Đào tạo nâng cao năng lực và nghiên cứu hoàn thiện quy trình thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại TP. Cần Thơ”

594

Ngày 10/7/2018, tại trung tâm Học liệu, Khoa Luật – Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) tổ chức Hội thảo tổng kết Dự án “Đào tạo nâng cao năng lực và nghiên cứu hoàn thiện quy trình thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại TP. Cần Thơ” để nhìn lại quá trình nghiên cứu, lắng nghe đánh giá của chuyên gia về sản phẩm nghiên cứu và chuyển giao áp dụng sản phẩm vào thực tế. Hội thảo có sự tham dự của đại diện Dự án Quản trị đất đai vùng sông Mê Kong; đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường; đại diện các cơ quan, tổ chức ở một số địa phương trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Về phía Trường ĐHCT, có đại diện Ban Giám hiệu, Ban lãnh đạo Khoa Luật cùng cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên cùng tham dự.

PGS.TS. Lê Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT, phát biểu khai mạc Hội thảo Tổng kết Dự án “Đào tạo nâng cao năng lực và nghiên cứu hoàn thiện quy trình thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại TP. Cần Thơ”

Dự án “Đào tạo nâng cao năng lực và nghiên cứu hoàn thiện quy trình thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại TP. Cần Thơ” được thực hiện bởi Khoa Luật – Trường ĐHCT trong hai năm từ tháng 01/2017 đến tháng 8/2018, với mong muốn hỗ trợ chính quyền địa phương trong việc soạn thảo Dự thảo sửa đổi quyết định hướng dẫn thi hành Luật đất đai năm 2013 về trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thay thế cho văn bản hiện tại được quy định theo Luật đất đai năm 2003. Đồng thời, Dự án mong muốn hỗ trợ nâng cao nhận thức của người dân và năng lực của công chức, viên chức địa phương về các quy định của pháp luật liên quan đến quy trình thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, để pháp luật được tuân thủ tốt hơn và đạt hiệu quả thu hồi đất, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội ở địa phương và cải thiện đời sống người dân. Dự án cũng góp phần hỗ trợ nâng cao năng lực nghiên cứu của giảng viên và sinh viên Trường ĐHCT.

PGS.TS. Phan Trung Hiền, Phó trưởng Khoa Luật – Trường ĐHCT, Chủ nhiệm Dự án, báo cáo kết quả nghiên cứu

Dự án được tài trợ bởi Cơ quan Phát triển và Hợp tác Thụy Sĩ, Cơ quan Hợp tác Đức và Chính phủ Luxembourg thông qua Tổ chức Land Equity và Dự án Quản trị đất đai vùng sông Mê Kong, đồng thời Dự án cũng được sự ủng hộ và hỗ trợ của các cơ quan chính quyền địa phương thành phố Cần Thơ. Sau 18 tháng thực hiện, Dự án đã tổ chức nhiều hội thảo và tọa đàm lấy ý kiến chuyên gia, thực hiện các cuộc khảo sát, điều tra thu thập số liệu của khoảng 300 hộ dân trên địa bàn TP. Cần Thơ. Những kết quả chính của Dự án như: Khảo sát ý kiến người dân và nhà quản lý ở TP. Cần Thơ về quy trình thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tập huấn kiến thức pháp luật về quy trình thu hồi đất cho người dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, sinh viên và nhà quản lý; biên soạn Sổ tay hướng dẫn pháp luật về quy trình thu hồi đất cho người dân và nhà quản lý; biên soạn phiếu đánh giá Quy trình thu hồi đất của một dự án thu hồi đất; đề xuất bản thảo sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật của UBND TP. Cần Thơ hướng dẫn chi tiết quy trình thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho TP. Cần Thơ; phổ biến kiến thức và tư vấn pháp luật cho người dân địa phương trên trang thông tin điện tử của Dự án http://nghiencuuluat.vn.

GS.TSKH. Đặng Hùng Võ, Nguyên Thứ trưởng Bộ tài nguyên và Môi trường, phát biểu đánh giá kết quả nghiên cứu của Dự án

Trên cơ sở báo cáo tổng kết Dự án, Hội thảo tiến hành đánh giá kết quả nghiên cứu của Dự án và chất lượng, tính khả thi của các sản phẩm được chuyển giao. Đánh giá cho rằng kết quả nghiên cứu đạt được mục tiêu đề ra là hoàn thiện quy trình thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái, định cư và nâng cao năng lực của cán bộ quản lý, nâng cao nhận thức người dân; bám sát khung pháp luật hiện hành quy định tại Luật đất đai năm 2013; thể hiện những đặc thù của thành phố trong xây dựng quy trình, hướng tới đảm bảo công bằng, bình đẳng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị thu hồi đất. Theo đó, Hội thảo cũng đề xuất tiếp tục nâng cấp quy trình theo hướng đảm bảo tính thống nhất pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị thu hồi đất.

Đại biểu đóng góp ý kiến

Chủ nhiệm Dự án chuyển giao sản phẩm nghiên cứu cho các bên thụ hưởng

Ảnh lưu niệm tại Hội thảo