Hội thảo

Danh sách hội thảo

Hội thảo lấy ý kiến chuyên gia cho Dự án “Đào tạo nâng cao...

Hội thảo lấy ý kiến chuyên gia cho Dự án “Đào tạo nâng cao năng lực và nghiên cứu hoàn thiện quy trình thu...

Hội thảo tham vấn Dự án quản trị đất đai vùng sông Mê kông

Trong các ngày 27 và 28/10/2016, Dự án quản trị đất đai vùng sông Mê kông (MRLG) đã tổ chức hội thảo tham vấn...

Hội nghị Đất đai vùng sông Mê Kông

Hội nghị Regional Land Forum(Hội nghị Đất đai vùng sông Mê Kông) 2016 đã được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 21-23 tháng...