Phỏng vấn người dân trong Dự án Đào tạo nâng cao năng lực và nghiên cứu hoàn thiện Quy trình thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại Thành phố Cần Thơ

1044

Theo kế hoạch triển khai Dự án Đào tạo nâng cao năng lực và nghiên cứu hoàn thiện Quy trình thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại Thành phố Cần Thơ, trong tháng 6/2017, các thành viên của Dự án đã tiến hành phỏng vấn khảo sát người dân về Trình tự, thủ tục thu hồi đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Hoạt động khảo sát được tiến hành với gần 300 hộ dân ở địa bàn quận Ninh Kiều, quận Cái Răng và huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Kết quả khảo sát là tiền đề quan trọng cho quá trình nghiên cứu đề tài, đề xuất những kiến nghị để hoàn thiện pháp luật, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và người dân đối với hoạt động thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn Thành phố Cần Thơ.

Một số hình ảnh trong quá trình phỏng vấn