Tư vấn

Liên hệ để được tư vấn

Gửi nội dung cần tư vấn

Thông tin liên hệ

Khoa Luật, Trường Đại học Cần Thơ (Can Tho University)

  • Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
  • Điện thoại: 02923.872023
  • Fax: 0292 3832.569
  • Điện thoại di động: 0918.440.445
  • Email: lbktoan@ctu.edu.vn